Predictive Maintenance for Motor

Predictive Maintenance for Motor

Condition Monitoring – Vibration & Temperature
Predictive Maintenance (PdM) สำหรับมอเตอร์ คือ?

การติดตั้งเซ็นเซอร์ Vibration & Temperature เพื่อตรวจการสั่นสะเทือนทั้งจากแนวแกน X และแกน Z พร้อมทั้งอุณหภูมิของมอเตอร์ จากนั้นพิจารณาจากแนวโน้มค่าที่วัดได้ เมื่อพบว่าการสั่นหรืออุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนไปจากค่าเฉลี่ย เราสามารถรู้ได้ทันทีว่ามอเตอร์กำลังเริ่มจะมีอาการเสียในเร็วๆนี้ ทำให้เราสามารถเตรียมแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ทันท่วงที
ความผิดปกติของมอเตอร์เวลาทำงานได้แก่ ตลับลูกปืนแตก ความไม่สมดุล การเยื้องศุนย์ ความหลวม ฐานมอเตอร์ไม่มั่นคง การกัดกร่อนเนื้อโลหะ เฟืองขบกัน ฯลฯ

Solutions จาก Banner Engineering

1. Modbus RTU Selection
 • ลากสายจากเซ็นเซอร์ไป Controller
 • ลูกค้านำ Raw Data จากเซ็นเซอร์ไปวิเคราะห์ต่อ
2. 1-Wire Wireless Selection
 • เชื่อมสัญญานแบบไร้สายระหว่างเซ็นเซอร์ที่มอเตอร์ และ Wireless Gateway ที่ห้องควบคุม
 • ลูกค้านำ Raw Data ไปวิเคราะห์ต่อ
3. Wireless Solution Kit Selection
 • เชื่อมสัญญานแบบไร้สายระหว่างเซ็นเซอร์ที่มอเตอร์และตู้ Wireless Solution Kit
 • ดูกราฟแนวโน้มการสั่น และอุณหภูมิจากหน้าจอ Wireless Solution Kit
 • มี Software ในตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ และแจ้งเตือนเกิดการ Warning หรือ Alarm
4. Complete Set Selection พร้อม Cloud service
 • ฟีเจอร์เหมือน Wireless Solution Kit Selection
 • เพิ่มความสามารถการดูข้อมูลผ่านระบบ Cloud

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

1. Vibration & Temperature Sensors: QM30 series

เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพและความผิดปกติของมอเตอร์เวลาทำงาน โดยอุปกร์นี้ไม่เพียงทำงานได้กับมอเตอร์ แต่ยังสามารถใช้ได้ในเครื่องจักรหลากหลายประเภทที่มีการหมุน รุ่นย่อยหลักมีให้เลือกแบบไร้สาย (ต่ออุปกรณ์เพิ่ม) และแบบมีสาย (ออก Output เป็น Modbus RTU)

พารามิเตอร์พื้นฐานที่ได้จากเซ็นเซอร์ QM30
 • ความเร็วในการสั่น (Velocity) จากแกน X และ Z
 • ความถี่ในการสั่นจากแกน X และ Z
 • อัตราความเร่งในการสั่น (Acceleration) จากแกน X และ Z
 • อุณหภูมิพื้นผิว (สูงสุด 100 องศาเซลเซียส)

อุปกรณ์เสริม: Current Transformer จาก Banner Engineering สามารถวัดค่ากระแส (A) ของมอเตอร์ แบบ 1 เฟส 20A/150A เพื่อใช้ตรวจสอบกรณีขดลวดเสื่อม stator เสีย rotor bar/end ring เสีย เพลาโก่งงอ สถานะ overload ต่างๆ ฯลฯ

2. Wireless Communication: DX80 series

อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญานแบบไร้สาย (Node) ที่ช่วยให้การติดตั้งระบบ Vibration & Temperature monitoring เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น โดยมีรุ่นให้เลือกได้หลากหลายตามแต่ละประเภทของหน้างาน

 • มีแบตเตอรี่ในตัวเพื่อจ่ายให้อุปกรณ์ Wireless และเซ็นเซอร์ (โดยเฉลี่ยเปลี่ยนทุก 2 ปี)
 • ต่อไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไป
 • เสาสัญญานในตัว หรือแยก
 • ขนาดเสาสัญญานเพื่อระยะส่งที่ต่างกัน
3. Wireless Gateway: DXM series

ชุดควบคุมกลาง (Gateway Controller) สำหรับการรับสัญญานจาก Node ต่างๆ ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย รวบรวมข้อมูลดิบ (Raw data) แล้วส่งต่อให้กับ PLC/HMI/Computer

4. Wireless Solution Kit

ชุดตู้ควบคุมที่มีโปรแกรม Machine Learning สำหรับเพื่อดูพฤติกรรมของมอเตอร์ และการรับส่งสัญญานแบบไร้สายกับตัว Node ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ Vibration & Temperature พร้อมชุดหน้าจอแสดงผลและ Dashboard สรุปข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ

5. Cloud Service Platform: CDS

เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ Banner Engineering มีระบบ Cloud Service ให้บริการ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart phone) เราสามารถตรวจสอบสถานะพร้อมรายละเอียดแบบ Real-time ของแต่ละมอเตอร์ได้ง่ายผ่าน web browser

ตัวอย่างการวางโครงสร้างการติดตั้ง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์